Leervelden

We werken op de Zorgstal met Leervelden die opgesplitst zijn in 7 hoofdvelden. In elk leerveld zijn er persoonlijke doelstellingen die per deelnemer worden geïnventariseerd en daar waar nodig bijgesteld.

Dieren

We hebben paarden, pony’s, honden, katten en kippen op de boerderij. Alle dieren moeten dagelijks verzorgd worden, een schoon verblijf, vers water en brokjes krijgen. En knuffelen doen we natuurlijk ook.

Groen

Onder Groen valt alles wat groen is: de tuin, de groentetuin en de fruitgaard. In de tuinen moet je denken aan grasmaaien, aanvegen, snoeien, grond zaai klaar maken en natuurlijk ook oogsten.

Sport

De deelnemers worden begeleid naar de sport die zij graag willen beoefenen. De een wil op voetbal, de ander wil naar de sportschool en weer een ander wil naar menles.

Creativiteit

Hierbij kun je denken aan het maken van gevulde pompoenen of de tuinvogels verwennen met eigen gemaakte lekkernijen. Tevens het helpen organiseren van feestelijkheden, zoals burendag of een barbecue.

Huiselijke zorg & leefomgeving

Dit zijn taken zoals het dekken en afruimen van de tafel, koffie zetten, taart bakken, en ook het schoonmaken van het aanrecht.

Evenementen & ontspanning

Elke maand bezoeken we een evenement of gaan we een gezellige dag inlassen. Ontspanning is bijvoorbeeld een boswandeling met een paard of de honden, of een hapje eten buiten de deur.

ADL

De Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen zijn handelingen die voor alle deelnemers van belang zijn en wat een hoge prioriteit heeft binnen de zorgstal.

Elke maand bezoeken we met de deelnemers een Evenement of gaan we een gezellige dag inlassen. Ons vaste Evenement is elk jaar de Military van Boekelo, daarnaast gaan we ook 1 a 2 keer per jaar naar Batavia Stad, daar mogen de deelnemers dan kleding kopen als ze dat willen. Ontspanning is bijvoorbeeld een boswandeling maken met een paard of met de honden. Of een hapje eten buiten de deur.