Over Zorgstal Pol

Even voorstellen

Wij, Linda en Jan zijn sinds 2014 oprichters van Zorgstal Pol. Doordat wij samen in lijve hebben ondervonden wat zorg in moet houden, zijn we van start gegaan. We hebben de statuten bij de notaris gedeponeerd en na een jaar proeven en ontdekken hebben we besloten verder te gaan op een prachtige locatie in Oud Lutten. Dit is onze huidige boerderij.

De boerderij is één geheel waarin zowel het woonhuis als de stallen zijn ondergebracht. De boerderij ligt in een hechte buurt waarin de deelnemers ook deelnemen aan buurtactiviteiten. Doordat we in deze sociale buurt wonen is het woord “Noaberschap” heel normaal. Ook de deelnemers zijn hier onderdeel van.

De boerderij zelf is gesitueerd op bijna 2ha grond. Het wordt gedeeld met de groentetuin, fruitgaard, siertuin, kippenren, garage en ook de paardenbak. De paarden stonden vroeger achter de boerderij op de Esch, maar zijn nu verhuisd naar het weiland aansluitend aan de paardenbak. Hierdoor is er extra veiligheid ingebouwd, aangezien de deelnemers de weg niet meer over hoeven te steken om bij de paarden te komen. De paarden zijn altijd van grote meerwaarde geweest voor de daginvulling en daarom is besloten om hierin snel uit te breiden.

Ondertussen hebben we voor diverse activiteiten verschillende paarden weten aan te trekken. Hierbij kan je denken aan het werken met een paard aan de hand, maar ook aan het mennen op de menkar, een wandeling naast het paard of het afleggen van een parcoursje te paard in de rijbak. Hiervoor is Linda ook opgeleid. De deelnemers ervaren dit als erg leuke activiteiten.

Onze missie en visie

De deelnemers kunnen de werkzaamheden op de boerderij uitvoeren die hun welzijn bevorderen. Er worden geen eisen gesteld aan het werktempo en/of de kwaliteit van de activiteit. Wij zijn in staat om onze werkzaamheden zo te differentiëren dat deelnemers van elk niveau kunnen participeren. Het werken aan een persoonlijke ontwikkeling staat hierbij voorop.

Een deelnemer zal zich altijd welkom voelen door de laagdrempeligheid en de open sfeer op de boerderij. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht, wat de ontwikkeling van de deelnemer ten goede komt.

Sinds enige tijd implementeren we de methodiek van Triple-C. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie en dit model streeft ernaar om cliënten het “gewone leven” te laten ervaren met behulp van de coaches. Er wordt dus niet gefocust op “probleemgedrag”, maar gekeken naar de menselijke behoeftes, zodat er een stabiele en vertrouwde omgeving ontstaat waarin minder complicaties zullen optreden.

Certificaten en keurmerken

Zorgstal Pol voldoet aan het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg. Tevens zijn wij aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg en voldoen wij aan het zoönose keurmerk. Wij zijn een SBB gecertificeerd leerbedrijf, crebo nr 25468, 25469, 25580 en 19009.

Instructeur Paardrijden Gehandicapten (IPG)
Linda is gediplomeerd Instructeur Paardrijden Gehandicapten (IPG), en is via de KNHS geregistreerd. Dit houdt in dat zij zowel lichamelijk als verstandelijk beperkte personen les mag geven. Linda beperkt zich tot personen zonder motorische beperkingen. Ze kan dus mensen lesgeven met een auditieve-, visuele- en verstandelijke beperking met ADHD, ADD, ASS, DCD, DC, ODD, OCD, of een ander genaamde gedragsstoornis. Daarnaast zijn personen met een NAH (zonder een te grote lichamelijke beperking) ook welkom. Personen met een CP of dwarslaesies verwijzen wij door naar een FNRS manege waar tilliften en een opstapperron aanwezig zijn.

Equine Assisted Coach Level 2
Verder heeft Linda een NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding gedaan: Equine Assisted Coach bij de Keulseweg. EAC is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om cliënten/deelnemers de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die de paarden daarbij kunnen geven. Het inzicht van de cliënt/deelnemer in zichzelf staat dus centraal, we noemen dit “cliëntgericht”.

De rol van Linda als coach is faciliterend en non-directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen). Door de integratie van de diverse technieken, zoals intuïtief coaching, systematisch fenomenologisch werk en voice dialoque facilitator, kan zij afstemmen op wat nodig is en daarmee de ervaringswereld van de coachee verdieping geven. De sessies zijn altijd naast het paard, met je benen in het zand.

“Mensen kunnen dingen heel gecompliceerd maken. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat we door een eigenaardige gril van de evolutie toegerust zijn met een bewustzijn dat zich op zichzelf kan richten. Hierdoor kunnen we ons allerlei dingen afvragen over de aard van ons bestaan, de zin van het leven en ga zo maar door. Dieren hebben dit soort bewustzijn niet. Op een bepaalde manier hebben ze het dus makkelijker. Van dieren kunnen we leren dat alles ook heel eenvoudig kan zijn. Het enige wat we hoeven te doen is gewoonweg mens te zijn. En dat is heel bijzonder.”